MBB
contact
Home
Nieuws
Visie en werkwijze
De Mensen
Projecten
Bewoners a/h woord
Locaties
Visie en werkwijze

Visie

Ontwikkelen is samenwerken. Goede samenwerking leidt per definitie tot synergie, tot optimalisatie van ieders belangen en daarmee tot een betere leefomgeving. MBB Ontwikkeling werkt graag samen: met overheden, met collega ontwikkelaars, met architecten en adviseurs, maar ook met omwonenden. MBB Ontwikkeling onderscheidt zich door omwonenden in een vroegtijdig stadium bij een ontwikkeling te betrekken. Zij kennen immers de omgeving het beste. Vaak omdat ze er al jaren wonen of werken.

Ontwikkelen is ook onderzoeken. Het verkennen van mogelijkheden en het niet op voorhand uitsluiten van oplossingen. En daarmee ook het respecteren van ieders inbreng. Ontwikkelen is een avontuurlijke zoektocht naar de beste invulling van een locatie.

Ontwikkelen is interveniëren. Interveniëren in een bestaande omgeving. MBB Ontwikkeling doet dat altijd met respect. Respect voor het bestaande. Maar ook met durf. Durf om nieuwe bebouwing aan die omgeving toe te voegen.

Ontwikkelen is duurzaam. Goede gebouwen op goede locaties zijn immers beter bestand tegen tijdsinvloeden, maar kunnen indien gewenst eenvoudig getransformeerd worden naar andere functies en invullingen. MBB Ontwikkeling houdt daar in haar ontwikkelproces al rekening mee en ontwikkelt gebouwen met een hoge mate van flexibiliteit. Ook de wensen van de eindgebruikers zijn daardoor goed in te passen, op vrijwel ieder moment gedurende het proces. 'De klant is koning' krijgt zo betekenis. Toepassing van duurzaam gefabriceerde materialen is een vanzelfsprekendheid,  het maken van energiezuinige gebouwen het uitgangspunt.

Werkwijze

MBB Ontwikkeling kiest de locaties die zij aankoopt om tot ontwikkeling te brengen met zorg uit. Zij ontwikkelt alleen op die plekken waar zij waarde kan toevoegen aan een omgeving die kwalitatief reeds van een hoog niveau is.

Het zoeken naar dergelijke locaties vergt tijd. Wanneer een locatie gevonden is, wordt bekeken wat de kenmerken en de vormentaal van de omgeving zijn. Daarmee begint het puzzelen om uiteindelijk te komen tot het beste resultaat. Iedere locatie verdient immers een maatpak. De puzzel begint bij MBB Ontwikkeling altijd met het in kaart brengen van de omgeving middels een maquette. Het verbeelden van de omgeving maakt de communicatie tussen architect, gemeente, omwonenden en MBB Ontwikkeling helder en eenduidig.

MBB Ontwikkeling blijft als regisseur bij het gehele ontwikkelproces betrokken. Vanaf initiatief tot oplevering. In iedere fase bewaakt zij de kwaliteit. En zij is altijd bereikbaar voor vragen. Zodat er uiteindelijk iets staat waar iedereen trots op kan zijn.